De verschillende onderwerpen die in de theoretische opleiding aan bod komen zijn:

  1. Luchtvaartreglementering
  2. Navigatie
  3. Meteorologie
  4. Radiocommunicatie
  5. Gewichts- en prestatieberekening
  6. Kennis van het vliegtuig
  7. Instrumenten
  8. Vluchtbeginselen
  9. Menselijke prestaties

De opleiding start eind september en duurt tot juni. Er wordt iedere vrijdag les gegeven van 19h tot 22.30h (met een pauze). Tijdens het schoolverlof wordt geen les gegeven. De opleiding loopt over 120 uren.

De verschillende onderwerpen worden vak per vak chronologisch behandeld ondersteund met professioneel  verzorgde ppt’s en vele uitgebreid uitgewerkte en gedocumenteerde oefeningen. Elk beëindigd vak wordt afgesloten met een evaluatie en nodige aanvullende feedback.

Na het einde van de cursus worden op geregelde tijdstippen proefexamens georganiseerd. Studenten die aan een  proefexamen wensen deel te nemen kunnen hiervoor via inschrijven. De kostprijs voor deelname aan één van de proefexamens  is 30€ per zittijd.

Het met 75% per vak slagen in alle vakken van de proefexamen is een vereiste om zich te kunnen inschrijven voor het officiële door de luchtvaartadministratie georganiseerde examen.

Je moet 75% behalen op alle vakken. Slaag je de eerste maal niet dan mag je nog herkansen. Je wordt vrijgesteld van de vakken waarop je meer dan 75% behaalde.

Enthousiasme en een gezonde portie doorzettingsvermogen zorgen er meestal voor dat het weinig problemen oplevert om te slagen.

Voor meer gedetailleerde info betreffende de inhoud zie hier.