De officiële radio-communicatie in het Belgisch luchtruim tussen een vliegtuig en de verschillende controleorganismen ( Flight Information Center, Approach, Tower,..) gebeurt verplicht in het Engels. In de ELP test moet je aantonen dat je je in voldoende mate kan uitdrukken in de Engelse taal. Deze test moet gebeuren voor het praktijkexamen PPL(A). Er zijn 6 niveau’s in de ELP test en een minimum niveau van 4 is vereist. De kennis opgedaan op school van Engels is hiervoor voldoende.

Meer info vind je hier .