De examens zijn multiple choice en worden afgelegd op één dag bij het Directoraat Generaal der Luchtvaart.
Het examencentrum bevindt zich in de Vooruitgangstraat 56, 1210 Brussel. Voor de openingsuren zie hier .

Na het theoretische examens heeft men in principe 2 jaar de tijd om het praktijkexamen af te leggen. Je kan dus gerust reeds starten met de praktijkopleiding voordat je aan de theorieopleiding begint.

Doordat er tijdens de theorieopleiding veel aandacht besteed wordt aan evaluatie en feedback en er ook 2 proefexamens georganiseerd worden wordt je bij de KFC maximaal voorbereid om direct te slagen.

Het aanvraagformulier voor het examen vind je hier onder Part FCL.