Covid19 – update 24/04/20

Update 24/04/2020

Wat is nodig om te mogen vliegen na de covid-19 periode?

Hoe kan je je voorbereiden om na het opheffen van de huidige beperking snel terug te mogen vliegen? De beperking geldt momenteel tot en met 3 mei.

Met welke documenten moet je in orde zijn?

  1. Een geldige vergunning hebben
  2. Een geldige medical bezitten
  3. Een geldig ELP certificaat hebben

Geldige vergunning.

Voorlopig geen probleem indien de vervaldatum nog redelijk ver in de toekomst is. Volg via de website van het DGLV de evolutie op van de exemptions: https://mobilit.belgium.be/nl/luchtvaart/covid_19_coronavirus

Verviel je vergunning voor 13 maart 2020 dan zal je geen revalidation kunnen bekomen maar wordt het een renewal. Dit betekent dat van zodra er terug mag gevlogen worden:  HoT contacteren -> FI (voor eventuele refresher trainingsvlucht(en) ( indien minder dan 3 maanden vervallen eventueel geen trainingsvlucht nodig) -> profcheck met examinator.

Vervalt je vergunning tussen 13 maart 2020 en 30 april 2020, dan kan een verlenging van 4 maanden aangevraagd worden door vòòr 30 april 2020 een briefingsgesprek te hebben met je FI en via de procedure zoals aangegeven in https://mobilit.belgium.be/sites/default/files/DGLV/informatie_nota_fcl-2020-01.pdf

Vervalt je vergunning na 30 april 2020, dan moet je voor het vervallen van je vergunning een briefingsgesprek hebben met je FI en via de procedure zoals aangegeven in https://mobilit.belgium.be/sites/default/files/DGLV/informatie_nota_fcl-2020-01.pdf

Dus contact opnemen met een FI, een briefing krijgen, FI tekent document af en zorgt voor het doorsturen van het document naar BCAA zoals beschreven. Verlenging wordt ingeschreven op je vergunning of via copie van het ingevuld attachment bij je vergunning.

Vervalt je vergunning na de opheffing van het vliegverbod ( wanneer zal dit zijn?) dan zijn we terug in de normale situatie.

Wanneer je vergunning vervalt voordat de beperking wordt opgeheven en je geen verlenging aanvraagt dan wordt het zowieso een renewal. HoT contacteren -> FI -> (voor eventuele refresher trainingsvlucht(en) ( indien minder dan 3 maanden vervallen eventueel geen trainingsvlucht nodig) -> profcheck met examinator.

Geldige medical

De medical wordt automatisch verlengd met 4 maanden ( echter ten laatste tot 12/11/2020). Hiervoor moet je dus niks doen.

Wat er gebeurt met de eindgeldigheidsdatum wanneer je je daadwerkelijk onderzoek hebt ondergaan  is onbekend maar laten we ervan uitgaan dat de startdatum die van het onderzoek zal zijn.

Geldige ELP

De geldigheidsperiode wordt verlengd met 8 maanden dus tot 12/11/2020. Je moet wel de procedure beschreven in  https://mobilit.belgium.be/sites/default/files/DGLV/informatie_nota_fcl-2020-01.pdf volgen en het attachment “ATTACHMENT TO PART-FCL LICENCES DELIVERED BY BELGIUM” laten invullen en laten opsturen door je FI.

90 dagen KFC clubreglement

Het 90 dagen clubreglement blijft van kracht. Piloten die met KPA en CPO wensen te vliegen contacteren op voorhand onze Head of Training Danny Vandekerckhove.

Preventiemaatregelen covid-19

Ook nadat we terug groen licht krijgen om te gaan vliegen ( alleen of met passagiers) raden we iedereen ten stelligste aan om de nodige voorzorgen te nemen i.v.m. de verspreiding van covid-19. De standaard regels zijn social distancing ( in casu bv. in leslokaal, luchthavengebouw,..), handhyghiëne + bv. ontsmetten yoke/stick, com/nav apparaat knoppen/schermen, etc. met ontsmettingsdoekjes. Let op handgels zijn brandgevaarlijk!

We hopen je met deze samenvatting een beter zicht te hebben gegeven over hoe te handelen om asap en in orde met alle voorschriften en regels terug de lucht in te mogen. We hebben deze info verzameld per 20/4/2020 op basis van ons beschikbare info. Bij extra vragen graag rechtstreeks met het DGLV contact opnemen.


Beste KFC piloot,

De situatie rond het corona virus is zeer ernstig en we willen als KFC bestuur dan ook de kans op een mogelijke verdere verspreiding van het corona virus helpen minimaliseren. Als bestuur hebben we het volgende beslist:

Vanaf vrijdag 13/03/2020:
– Ons clubhuis is gesloten.
– De theorielessen zijn opgeschort.
– De plane wash, voorzien voor zaterdag 14/03, is uitgesteld.

Vanaf woensdag 18/03/2020, wanneer EBKT weer open gaat:
– Er wordt geen vlieginstructie meer gegeven.
– We raden de piloten ten stelligste af om in deze periode met passagiers te vliegen.
– Vliegen op zich is toegestaan maar we rekenen erop dat iedereen zijn gezond verstand gebruikt.

Onderstaande NOTAM is van kracht sinds 18 maart 2020:

BELGIAN AIRSPACE:
NO TRG AND VFR FLIGHTS ALLOWED, EXC: MEDICAL, POLICE, SAR, STATE, MILITARY AND PIPELINE INSPECTIONS

Update 27 maart 2020:
De corona-maatregelen worden verlengd tot 19 april 2020 en worden mogelijks nog eens verlengd tot 3 mei 2020.

We rekenen op jullie begrip en laten we met zijn allen hopen dat het corona gebeuren wereldwijd snel onder controle wordt gekregen.

Zorg goed voor jezelf en je omgeving.

Het KFC bestuur

Meer info rond het Coronavirus Covid-19 vindt u op www.info-coronavirus.be/nl/

Wat interessante lectuur ivm Corona