De verschillende onderwerpen die in de theoretische opleiding aan bod komen zijn:

  1. Luchtvaartreglementering
  2. Navigatie
  3. Meteorologie
  4. Radiocommunicatie
  5. Gewichts- en prestatieberekening
  6. Kennis van het vliegtuig
  7. Instrumenten
  8. Vluchtbeginselen
  9. Menselijke prestaties

De opleiding 2019-2020 start op 20 september en duurt tot juni 2020. Er wordt iedere vrijdag les gegeven van 19h tot 22.30h (met een pauze). Tijdens het schoolverlof wordt geen les gegeven. De opleiding loopt over 120 uren.

Het is een geïntegreerde lesopbouw met als voordeel dat alle studenten hetzelfde kennisniveau opbouwen van de lesonderwerpen. Elk vak wordt afgesloten met een evaluatie en feedback van de docent. Met het oog op maximale slaagkans wordt op het einde van de lessenreeks 2 proefexamens georganiseerd over het geheel van de leerstof.

Alle lessen worden ondersteund met  up-to-date didactisch materiaal, zorgvuldig uitgewerkte oefeningen en duidelijke power-point presentaties.

Het examen wordt afgelegd bij het Directoraat Generaal van de Luchtvaart .

Je moet 75% behalen op alle vakken. Slaag je de eerste maal niet dan mag je nog herkansen. Je wordt vrijgesteld van de vakken waarop je meer dan 75% behaalde.

Enthousiasme en een gezonde portie doorzettingsvermogen zorgen er meestal voor dat het weinig problemen oplevert om te slagen.

Voor meer gedetailleerde info betreffende de inhoud zie hier.